Sundbyberg i topp i den årliga rapporten Regionernas Kamp

I rapporten Regionernas Kamp står kommunernas motståndsförmåga och kapacitet att stå emot kriser i fokus.

I rapporten som presenteras av strategi och - teknikkonsultföretaget WSP bedöms robustheten hos Sveriges kommuner utifrån parametrar som arbetsmarknad, tillväxt, klimatarbete och utbildningsnivå.I årets upplaga har även lokal brottslighet adderats som ny parameter – ett ämne som aktualiseras av samhällsutvecklingen och när den nya lagen om kommunernas brottsförebyggande arbete infördes tidigare i år. Sundbyberg placerar sig på 9:e plats av 290 kommuner.

- Att hantera kriser av olika slag är kostsamt därför krävs en stark ekonomi som ger en högre motståndskraft. I Sundbyberg fokuserar vi på våra medborgare, trygghetsskapande åtgärder, arbetsmarknad, tillväxt, utbildning och företagande för att bygga en robust stad för framtiden och våra medborgare, säger Peter Schilling, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rankingen i rapporten presenteras utifrån Sveriges Kommuner och Regioners kommunindelning som gör det möjligt att jämföra liknande kommuner med varandra.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: Regionernas kamp 2023 - Robusthet i praktiken | WSP Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta: press@sundbyberg.se eller ring 08-706 8877

Senast uppdaterad 30 november 2023