Som en del av Hallonbergslyftet har Sundbybergs stad och fastighetsägare skrivit under ett intentionsavtal i syfte att utveckla områdets fysiska miljö

Hallonbergslyftet är en långsiktig satsning från staden med målen att öka trivseln i området. Detta ska göras genom att bland annat öka sysselsättningsgraden, stärka välfärden och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Ett annat viktigt mål i arbetet är omfattande satsningar på den fysiska miljön.

Med anledning av detta skrev Sundbybergs stad under ett intentionsavtal med Wallenstam, Balder, Wåhlin Fastigheter och Förvaltaren den 9 november i Hallonbergen centrum. Syftet är att staden och fastighetsägarna förbinder sig till att tillsammans skapa en trivsam miljö i Hallonbergen.

- Hallonbergslyftet är en historisk satsning. För mig är det solklart att upprustningen av området ska prioriteras. Det är därför otroligt glädjande att vi nu går från ord till handling och tillsammans med fastighetsägarna rustar upp Hallonbergen, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande, peter.schilling@sundbyberg.se

Elfva Barrio (S), politisk sekreterare, +46 70 087 67 25, elfva.barrio@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 10 november 2023