Nytt LSS-boende invigs i Sundbyberg

Gruppbostaden kommer att ha plats för fem boende där alla får en fullvärdig bostad med tillgång till gemensamhetsytor i direkt anslutning till bostaden. En fast medarbetargrupp kommer att ge stöd, service och omvårdnad dygnet runt.

 

Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsnedsättning som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att flytta hemifrån och skapa sig ett eget hem. Boendet är utformat för att erbjuda vård och stöd i en varm och inkluderande miljö för de boendes specifika behov nu och i framtiden. I Sundbyberg finns nu sju gruppbostäder och två servicebostäder.

– Vi är glada över att inviga vårt nya LSS-boende och vi ser fram emot att välkomna våra boende. LSS-boende är en del av vårt åtagande att säkerställa en hög livskvalitet, välbefinnande och att erbjuda en trygg och stödjande miljö för personer med särskilda behov, säger Patrik Tengberg, (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Invigningen äger rum fredagen den 27 oktober klockan 14.00. Under Invigningen kommer det att finnas möjlighet att ta en guidad rundtur, träffa medarbetare, chefer och politiker och få mer information och ställa frågor om verksamheten.

För ytterligare information och medieförfrågningar, vänligen kontakta: press@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 26 oktober 2023