Sundbyberg har en ny stadsträdgårdsmästare

Håkan Blanck är ny stadsträdgårdsmästare i Sundbybergs stad sedan årsskiftet. Rollen har funnits tidigare i staden - nu innebär den ett helhetsansvar för att utveckla de gröna miljöerna i och kring staden.

Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade kommun, och en av de mest expansiva. Det gör parker, träd och grönområden extra värdefulla, och deras betydelse kommer att öka med tiden. Det är angeläget att, trots byggtakt och en begränsad yta, visa ett stort fokus på det gröna i staden. Att återuppväcka stadsträdgårdsmästartiteln är en tydlig signal både gentemot medborgare och andra kommuner att Sundbyberg vill säkerställa och utveckla stadens gröna miljöer.

- En av mina viktigaste politiska prioriteringar är att vi ska värna, sköta och utveckla våra grönområden och naturreservat, säger Martin Solberg (MP), ordförande för stadsmiljö- och tekniska nämnden. Att staden nu utser en stadsträdgårdsmästare som kommer ha ett särskilt ansvar för just stadens grönska, grönytor och vår natur går helt i linje med denna prioritering. Håkan Blanck är en uppskattad medarbetare i staden med bred erfarenhet och jag ser fram emot att följa hans arbete i den här nya rollen, fortsätter han.

Stadsträdgårdsmästartiteln har olika funktion i olika kommuner. Ibland är den en del av driftverksamheten, ibland en del av stadsplaneringsverksamheten. Ibland en relativt fri roll i organisationen. I Sundbyberg innebär den ett helhetsansvar som innefattar såväl drift som planerande funktioner i den nya Parkenheten.

- Att sköta och utveckla stadens parker, natur, träd och planteringar är ett lagarbete, säger Håkan Blanck. Inte minst gör vår driftpersonal ett stort och viktigt arbete så att Sundbyberg kan erbjuda attraktiva miljöer för aktivitet, möten och återhämtning. Att staden nu väljer att väcka liv i stadsträdgårdmästarrollen ser jag som en fortsättning på den inriktningen, och en tydlig markering av grönskans stora betydelse i en stad i förändring, avslutar den nye stadsträdgårdsmästaren.

Om parkenheten

Parkenheten sköter och utvecklar Sundbybergs gröna miljöer. Enheten har ca 25 medarbetare. De flesta arbetar ute i parker, natur och stadsmiljöer medan belysningsingenjörer, landskapsarkitekter och parkingenjörer planerar hur miljöerna ska utvecklas framöver.

Om stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen skapar förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet för alla på många olika sätt. Teamet arbetar framförallt med utveckling, planering, drift och underhåll av i första hand stadens allmänna platsmark som till exempel gator, torg, belysning, parker, lekplatser, parkeringar och naturreservat.


Senast uppdaterad 18 april 2023