Sundbybergs stad avslutar samarbetet med Serneke

Samarbetet avslutas i förtid genom att staden avbeställer kommande etapper av två pågående byggentreprenader i Hallonbergen. Staden tar över ansvaret för slutförandet av de viktiga anläggningsarbetena i Hallonbergen, som är förutsättningar för bostadsbyggandet och utvecklingen i stadsdelen.

De huvudsakliga anledningarna till beslutet är spruckna tidsramar och att anläggningsarbetena inte utförts enligt överenskommelse.

- Jag beklagar att vi behöver fatta det här beslutet. Vi har förståelse för att förutsättningar kan förändras och vi kan i någon mån vara flexibla, men vi måste också agera i sundbybergarnas intresse och använda skattemedel effektivt och ansvarsfullt. Entreprenaden i Hallonbergen har inte fungerat bra nog och vi har till slut nått en punkt där vi bedömer att det är bäst för båda parter att vi går skilda vägar. Nu ska vi se till att slutföra arbetena i Hallonbergen så att stadsdelens efterlängtade utveckling kan få ny fart, säger Fredrik Härdén, förvaltningschef för samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen i Sundbybergs stad.

En av utmaningarna när det gäller anläggningsarbetena i Hallonbergen har varit oväntade hinder i marken, vilket är relativt vanligt under anläggningsarbeten, och Sernekes relativt lågt räknade anbud, vilket gjort att de ekonomiska marginalerna i projektet blivit otillräckliga.

Staden och Serneke skrev avtal i april 2020. Arbetena har pågått sedan maj samma år och skulle enligt plan ha kommit betydligt längre idag. Arbetets slutförande är en förutsättning för att ledningsägare ska kunna etablera nödvändig infrastruktur i området, vilket i sin tur är en förutsättning för planerad utveckling av bostäder och Sundbybergs bidrag till bostadsbyggandet i regionen.

I och med att Sundbybergs stad avbeställer kommande etapper återstår nu för entreprenören att avsluta pågående arbeten enligt avtal och därefter avetablera verksamheten i Hallonbergen.

Berörda sundbybergare, näringsidkare och samarbetspartners till staden informeras när en ny tidplan för det återstående arbetet tagits fram.

Senast uppdaterad 6 september 2021