Agnes von Krusenstjerna uppmärksammas med litterär skylt i Sundbyberg

På lördag den 5 oktober invigs en ny så kallad litterär skylt i Tuvanparken i Sundbyberg. Invigningen börjar med en presentation av författaren Agnes von Krusenstjernas författarskap i Signalfabriken och fortsätter med en officiell invigning i Tuvanparken av kommunalråden Stefan Bergström (C) och Johan Storåkers(L).

Agnes von Crusenstjerna

Den aktuella skylten är stadens elfte och texten på skylten kommer från den tredje delen i Agnes von Krusenstjernas Tony-serie, ”Tonys sista läroår” som gavs ut 1926. Agnes von Krusenstjerna var en av sin tids största författare och hennes verk räknas av många som klassiker.

Sundbybergs stads arbete med litterära skyltar har sitt ursprung i ett medborgarförslag om att genom skyltar hylla de författare som har verkat i eller nämnt staden i sina verk. Syftet med skyltarna är att inspirera till läsning och att skapa stolthet bland boende i området. Därför har texten på en litterär skylt tydlig koppling till den plats där den sätts upp.

Mer information om Sundbybergs stads litterära skyltar

Mer information om Agnes von Krusenstjerna

(1894-1940) Agnes von Krusenstjerna, en av mellankrigstidens mest uppmärksammade författare, föddes i Växjö som enda dottern i en adlig familj. Samtliga romaner var mer eller mindre självbiografiska, erotiskt laddade och avslöjande. Hon drabbades tidigt av psykisk ohälsa, en ärftlig manodepressiv sjukdom som innebar att hon tillbringade perioder på sjukhus. Strax efter att hennes andra roman hade givits ut lades hon in på Solna sjukhem i nuvarande Tuvanparken och där blev hon kvar i närmare sju månader. Tiden på Solna sjukhem skildrar hon gripande i den tredje delen i Tony-serien, ”Tonys sista läroår” som gavs ut 1926.

Senast uppdaterad 8 oktober 2019