Sundbyberg kliver in i Minecrafts värld

Sundbyberg ska kunna upplevas också i den virtuella världen. Tio sommarjobbare ska lägga de första blocken för att etablera Sundbyberg i spelet Minecraft. Syftet är att skapa delaktighet i stadsutvecklingen bland fler invånare.

– Genom att bygga en virtuell värld i Minecraft så möjliggör det att invånare kan se och bidra till stadsutvecklingen på ett helt nytt sätt. Digitala modeller är ett mycket bra demokrativerktyg som vi tror kan bidra till starkare medborgardialog med fler grupper i samhället, säger Stefan Bergström (C) kommunalråd och ordförande för stadsmiljö- och servicenämnden. Det finns obegränsade möjligheter i att skapa nya framtidsversioner av Sundbyberg eller att utveckla den befintliga stadsmiljön.

Virtuellt sommarjobb

Syftet med att bygga Sundbyberg i Minecraft är att tillgängliggöra geografisk information och bidra till ökad demokrati och delaktighet i stadsutvecklingen bland fler invånare. Under sommaren ska tio sommarjobbare med intresse för stadsutveckling, arkitektur och digitala verktyg få möjligheten att skapa det virtuella Sundbyberg.
– Vi vill skapa sommarjobb som är både roliga, kreativa och som bidrar till stadens utveckling. Faller det här väl ut så kommer vi såklart att titta på en fortsättning, säger IT-chef Ulrika Nordqvist. Vi ser också att det kan vara ett pedagogiskt verktyg i undervisningstillfällen.

Minecraft i skala 1:1

Minecraft är ett äventyrs- och byggdatorspel som låter spelaren utforska och omvandla en värld byggd av kubikmeterstora block. Spelare kan skapa strukturer, bygga och skapa tillsammans med andra eller på egen hand. Sundbyberg ska byggas i skala 1:1 utifrån befintlig geografisk information såsom kartbild, höjddata, vägar, järnväg, ortofoto och 3D-scanning.

För mer information, kontakta:
Stefan Bergström (C), kommunalråd, 0700-87 55 55, stefan.bergstrom@sundbyberg.se
Ulrika Nordqvist, IT-chef, 08-706 83 48, ulrika.nordqvist@sundbyberg.se
Fredrik Richard, pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 10 april 2018