Sundbybergs stad startar nytt bolag för avfall och vatten

1 april övergår den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp till ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall & Vatten AB. Bolaget får helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall. Ett uppdrag är att minimera avfallstransporterna med hjälp av sopsugsanläggningar.

Sopsugsterminalen i Ursvik.

Sopsugsterminalen i Ursvik.

– Med det nya bolaget samlar vi all verksamhet för avfall, vatten och avlopp i en och samma organisation. I och med att allt nu inordnas i ett bolag blir det bättre avfallsservice för våra kommuninvånare, säger Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Minimera avfallstransporterna

Sundbyberg är en starkt växande stad. I dag är invånarantalet 48 000 och år 2030 beräknas det vara över 80 000 invånare. Det kräver bland annat kreativitet och nya idéer för att minimera antalet avfallstransporter i bostadsområdena. I dag är 40 procent av stadens lägenheter anslutna till sopsugsanläggningar, vilket är högst andel i hela världen.
– Vi ska fortsätta utveckla systemet för sopsug som i dag består av fyra anläggningar. De nya sopsugarna kan skilja på matavfall, hushållsavfall och tidningar. Vi ska öka andelen källsorterat avfall och i det arbetet handlar det mycket om kommunikation och att påverka och förändra attityder och beteenden. Det allra viktigaste är att det ska vara lätt att göra rätt, säger Jan Jogell, verkställande direktör för Sundbyberg Avfall & Vatten.

Sundbyberg Avfall & Vatten AB

 • Dotterbolag inom Sundbybergs Stadshus AB
• Ansvarar för att staden har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp.
• Samlar in allt avfall från invånare och verksamheter – det vill säga allt som inte ska källsorteras.
• Driver fyra anläggningar för sopsug. Världens första sopsugsanläggning för ett bostadskvarter byggdes i Hallonbergen
• 20 anställda
• Dygnet runt-verksamhet, med egen jour för vattenfrågor
• Samarbetar med andra kommuner i Norra Storstockholm inom ramen för SÖRAB.

För mer information, kontakta:
Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-665 38 85, mikael.eriksson@sundbyberg.se
Jan Jogell, Verkställande direktör, 0731-48 21 51, jan.jogell@savab.se 
Fredrik Richard, pressansvarig, 08-706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 2 oktober 2017