Försäljningstillstånd tobak – anvisningar till ansökan