Försäljning av tobak – anmälan om förändringar av befintligt tillstånd