Hjälp och stöd för våldsutsatta och våldsutövare

Sundbybergs stad erbjuder stöd och hjälp till personer drabbade av våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är aldrig acceptabelt och i Sundbyberg finns det stöd och hjälp att få. Samtalsmottagningen relationsvåld erbjuder stöd för de som har drabbats av våld men hjälper även våldsutövare att förändra sina beteenden.

Den som har varit utsatt för våld erbjuds stöd och rådgivning. Det kan röra sig om skyddat boende och hjälp med att ansöka om skyddade personuppgifter. Men även ökad säkerhet, stödjande samtal och stöd för att lämna den våldsamma relationen.

Vilken hjälp kan jag få?

Är du vuxen och utsatt för våld – läs mer här

Är du barn- eller ungdom och är utsatt för våld eller lever med våld hemma – läs mer här

Vill du förändra ett våldsamt eller skrämmande beteende – läs mer här

Är du orolig för någon i din närhet – läs mer här

En månad fri från våld

Under november pågår den årliga kampanjen "En månad fri från våld" där nordvästkommunerna Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands Bro och Upplands Väsby samarbetar för att öka kunskapen om och samverkan kring våld i nära relationer.

Målet är att öka kunskapen och stärka samverkan bland yrkesverksamma som arbetar med våld i nära relationer. Samverkan mellan dessa yrkesverksamma kan vara mycket viktigt för våldsutsatta personer.

En månad fri från våld – föreläsningar för personal Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 november 2023