Sundbybergs stads förskolor satsar på AI

Sundbybergs stad medverkar i utvecklingen av programvara för att för att ge barnen en ökad grad av AI-beredskap och förbättra kvalitén och undervisningen på förskolorna med avancerad AI-teknik.

- Genom Kvasar markerspace bedriver vi forskning och utveckling för våra egna verksamheter där arbetet och resultaten används som exempel för akademin samt andra förskolor i Sverige. Att pröva ut och satsa på ny AI-teknik är ett led i arbetet och utvecklingen för att visa att det faktiskt går att jobba med "Hög grad av digital kompetens men låg grad av skärmtid”, säger Per Falk, utvecklingsledare, Kvasar markerspace.

Kvasar makerspace startade 2019 i Sundbyberg och är en verkstadsliknande miljö för skapande. I verksamheten kan man arbeta på projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Verksamheten är dynamisk och formas efter de personer som använder utrymmet och efter de behov som uppstår. Förskolans pedagoger får inspiration och kompetensutveckling, antingen tillsammans med barngruppen eller med kollegor. Sundbybergs stad är också partner med Stockholms universitet där vi agerar som verkstad och exempel för metodutveckling för studenterna på förskollärarutbildningen. AI-tekniken som testas i höst kommer att hjälpa pedagogerna och personalen att ge mer anpassad och effektiv utbildning till förskolans barn. Sundbybergs stad startar också under hösten ett samarbete med Helsingborgs stad för att dela och utbyta erfarenheter för att ge barnen en ökad grad av AI-beredskap och mer av ett källkritiskt förhållningssätt.

För mer information, kontakta Per Falk, utvecklingsledare Kvasar markerspace på tel: 08-706 8239 eller press@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 31 augusti 2023