Löpning

Idrott, motion och friluftsliv

Motion och friluftsliv

I Sundbyberg finns det många möjligheter till ett rikt friluftsliv med flera löp- och skidspår, promenadstråk och utegym. I Ursviks motionsområde finns det även flera grillplatser.

Idrottsanläggningar och platser för spontanidrott

I Sundbyberg finns bland annat fotbollsplaner (gräs och konstgräs), friidrottsanläggning, simhall, idrottshallar, ishall samt curlinghall. Idrottsanläggningarna kan bokas både för fasta tider för aktiviteter under en längre period och enskilda strötider.

Det finns även platser för spontanidrott som inte går att boka i förväg. De kan nyttjas av vem som helst, när som helst.

HBTQ-certifiering

Kultur- och fritidsförvaltningen är HBTQ-certifierad. Läs mer.

Senast uppdaterad 4 mars 2020