Löpning

Idrott, motion och friluftsliv

I Sundbyberg finns det många möjligheter till ett rikt friluftsliv med flera löp- och skidspår, promenadstråk och utegym. I Ursviks motionsområde finns det även flera grillplatser.

Idrottsanläggningar och platser för spontanidrott

I Sundbyberg finns bland annat fotbollsplaner (gräs och konstgräs), friidrottsanläggning, simhall, idrottshallar, ishall samt curlinghall. Idrottsanläggningarna kan bokas både för fasta tider för aktiviteter under en längre period och enskilda strötider.

Det finns även platser för spontanidrott som inte går att boka i förväg. De kan nyttjas av vem som helst, när som helst.

HBTQ och värdegrund

Sektorn för kultur och fritid har sedan 2013 aktivt arbetat med HBTQ-frågor. Läs mer om vårt arbete med HBTQ här.

Senast uppdaterad 12 september 2022