Löpning

Idrott, motion och friluftsliv

Utifrån de nya riktlinjerna om restriktioner från Folkhälsomyndigheten har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat om begränsningar inom verksamheterna.

Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller
från den 18 december
.

Motion och friluftsliv

I Sundbyberg finns det många möjligheter till ett rikt friluftsliv med flera löp- och skidspår, promenadstråk och utegym. I Ursviks motionsområde finns det även flera grillplatser.

Idrottsanläggningar och platser för spontanidrott

I Sundbyberg finns bland annat fotbollsplaner (gräs och konstgräs), friidrottsanläggning, simhall, idrottshallar, ishall samt curlinghall. Idrottsanläggningarna kan bokas både för fasta tider för aktiviteter under en längre period och enskilda strötider.

Det finns även platser för spontanidrott som inte går att boka i förväg. De kan nyttjas av vem som helst, när som helst.

HBTQ-certifiering

Kultur- och fritidsförvaltningen är HBTQ-certifierad. Läs mer.

Senast uppdaterad 21 december 2020