Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall – anmälan