Kommunfullmäktige podium, foto

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2024 fastställt

Onsdag 8 november genomfördes kommunfullmäktiges sammanträde med fokus på Budget 2024. Kommunstyrelsens förslag fastställdes med justeringar.

Kommunfullmäktige sammanträdde hela dagen rörande kommunstyrelsens förslag till budget för 2024. Resultatet blev att budgeten fastställdes med justeringar.

Protokollet från kommunfullmäktige justeras senast fredag 10 november. Samtliga handlingar publiceras så snart som möjligt på samma sida som länkas till nedan.

Ta del av kommunstyrelsens budgetförslag till kommunfullmäktige 8 november: Sammanträden.

Senast uppdaterad 14 november 2023