Sundbybergs stad på Lava 2024

Sundbybergs stad deltar på Lava, arbetsmarknadsmässan för samhällsbyggnadssektionen på KTH 8 februari.

Vi erbjuder studenter som går en utbildning inom samhällsbyggnad/samhällsplanering/arkitektur/byggproduktion:

  • Mark- och exploateringsenheten: Sommarjobb
  • Stadsplaneringsenheten: Skuggning en dag
  • Stadsutvecklingsavdelningen: Skuggning en dag, praktikplats, examensarbete
  • Trafikenheten: Skuggning en dag, praktikplats, examensarbete

Skicka din ansökan till ansokanlava@sundbyberg.se senast 8 mars.

Vi är på plats i Nymble, plan 3, monternummer 97 - välkommen!

Senast uppdaterad 6 februari 2024