Personer sitter utomhus vid bord med fotogenlykta, bild

Beredskapsveckan engagerade stora delar av landet

Beredskapsveckan 2023 samlade ett stort antal aktörer. Nära åtta av tio kommuner deltog och temat "Öva!" lockade många att öva den egna beredskapsorganisationen. Nu har MSB gjort en sammanställning.

Beredskapsveckan har sedan starten för sju år sen blivit en etablerad aktivitet för många kommuner. 224 kommuner av 290 deltog, vilket är 22 fler än förra året. Cirka hälften av dem har varit med fem eller sex gånger tidigare, av totalt sju. Nu har Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) gjort en sammanställning:

Sammanställning Beredskapsveckan 2023 Länk till annan webbplats.

MSB konstaterar att Beredskapsveckan 2023 fick ett väldigt stort genomslag och den engagerade också en större bredd av aktörer jämfört med tidigare år. Det ligger i linje med MSB:s vision för veckan – att den ska engagera hela samhället.

Fram till nu har broschyren "Om krisen eller kriget kommer" varit det populäraste materialet hos kommunerna under veckan. I år fick den dock se sig slagen av övningsfoldern "Sju dagar" som handlar om hemberedskap för en veckas uthållighet. 70 procent av de deltagande kommunerna har använt foldern i samband med sina aktiviteter:

Sju dagar Länk till annan webbplats.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" går att ladda ner på olika språk. Du kan också lyssna på inlästa versioner på svenska eller engelska eller se filmer där broschyren teckentolkas.

Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 24 november 2023