Martin Solberg (MP) och Moisés Ubeira inviger Rissne Räv

Rissne Räv invigt

Fredag 10 november invigdes Rissne Rävs naturspår med ett tiotal motorsågade trärävar.

Ett femtiotal barn från förskolorna Pluto och Neptunus deltog på invigning tillsammans med Martin Solberg (MP) och Moisés Ubeira (V) som högtidligt klippte band och höll tal. Efter invigningen fick barnen testa spåret och alla barn fick medalj och frukt efter genomförd testtur.

Barn från de båda förskolorna har deltagit i ett dialogarbete kring utformningen av Rissne Räv. Efter avslutat dialogarbete, där barnen fått bestämma hur och var naturspåret skulle anläggas, anlitades en motorsågskonstnär för att framställa tio träskulpturer i form av rävar som nu placerats ut i skogen enligt barnens önskemål.

Rissne Räv ligger i Lingonskogen bakom Rissneängarna plaskdamm och är skyltad med orange färgmarkering.

Senast uppdaterad 14 november 2023