SCB:s medborgarundersökning

Är du en av dem som blivit inbjuden av SCB att vara med i årets medborgarundersökning? Passa på att tycka till om staden - då bidrar du till ett ännu bättre Sundbyberg!

Sista dag att svara med post är idag, 3 november. Du kan svara via webblänken du fått senast på söndag 7 november.

SCB:s medborgarundersökning genomförs på uppdrag av Sundbybergs stad. Den ger svar på hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Du som har blivit inbjuden att vara med i år - passa på att påverka genom att fylla i enkäten!

Fakta om medborgarundersökningen

1200 slumpvis utvalda personer får en enkät hemskickad och kan välja att svara via brev eller fylla i den på webben.

Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Webbenkäten finns även på engelska.

Alla svar behandlas anonymt hos SCB. Staden ser inte några enskilda enkätsvar, endast det samlade resultatet.

Resultatet från undersökningen är klart i slutet av året.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om medborgarundersökningen Länk till annan webbplats.!

Har du andra frågor? Ring till SCB på telefonnummer 010-479 69 30.

Senast uppdaterad 3 november 2023