Guldäpplets särskilda pris delas ut vid prisceremoni 26 oktober 2023

Guldäpplejuryns särskilda pris till Per Falk, utvecklingsledare i Sundbybergs stad

Guldäpplejuryns särskilda pris delades ut torsdagen 26 oktober vid en prisceremoni för Guldäpplet.

Priset delas ut till en eller flera personer, oftast utanför lärarkåren, som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Tillgängliga lärmiljöer

Juryns motivering lyder:

"Per arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer för undervisning, undersökande och skolutveckling. Detta inkluderar makerspaces, workshops och knytkonferenser för kunskapsutveckling och inspiration. Han undervisar också på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Per arbetar för barns tillgänglighet till alla slag av resurser och vill väcka deras kreativitet och förundran."

Per Falk, utvecklingsledare i Sundbybergs stad tar emot Guldäpplejuryns särskilda pris 2023

Per Falk är utvecklingsledare och processledare på Kvasar Makerspace Länk till annan webbplats., i Sundbybergs stad men också lärare på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet.

Ett makerspace är en verkstadsliknande miljö för skapande. Där kan man arbeta på projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Verksamheten är dynamisk och formas efter de personer som använder utrymmet och efter de behov som uppstår.

I år mottog fyra personer Guldäpplejuryns särskilda pris. De bidrar alla till en meningsfull förskola, inriktade på barns och ungas allsidiga utveckling och digitala kompetens.

Senast uppdaterad 31 oktober 2023