Sundbyberg blev årets Läsa Äger-kommun!

Under sommarlovet tappar nästan varannan elev i sin läsförmåga eftersom de läser mindre. Olika verksamheter i Sundbybergs stad har samarbetat för att uppmuntra läsning under sommaren. Nu har det ansträngningarna prisats.

Alla inblandade är verkligen stolta att Sundbyberg blev utsedda till årets Läsa Äger- kommun och är nu än mer peppade på att utveckla kommande års Läsa Äger.

Genom Läsa Äger har flera yrkesprofessioner krokat arm och uppmuntrat elever att på olika sätt läsa under sommaren. Gärna tillsammans med sina vårdnadshavare.

Att läsa tillsammans ger lässtunden något extra – den personliga närvarons magi, säger Mona Karlsson, specialpedagog i Sundbybergs stad.

I somras arbetade 18 sommarläsare med högläsning och rörelseaktiviteter på stadens fritidshem under ledning av handledare på fritids. De utrustades med böcker från biblioteket och blev viktiga läsande förebilder.

Många lärare har också haft intensivvecka med extra mycket läsning innan sommarlovet, det har gjorts sommarlån från skolbiblioteken och många barn har läst hemma. Så fint att arbeta tillsammans med detta, säger Mona Karlsson.

”Läsa Äger” verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap och för att alla barn på lågstadiet ska få förutsättningar att utveckla en flytande läsning. Här kan du läsa mer om Läsa Äger https://lasaager.se/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 oktober 2023