Buller vid Solvallabron i helgen

Nu i slutet av september sker pålning vid Solvallabron och arbetena kommer sannolikt att behöva fortsätta under helgen

Sista veckan i september sker arbeten med pålning och svetsning vid Solvallabron. Dessa arbeten kommer sannolikt att behöva fortsätta även under lördagen den 30 september och söndagen den 1 oktober.

Arbetena med pålningen kan bullra och tidvis vara störande.

Senast uppdaterad 29 september 2023