Säsong att mäta radonhalt i bostäder

Säsongen för att mäta radonhalter i bostäder pågår mellan den 1 oktober och 30 april. Radon är ett hälsoskadligt ämne som finns i marken och i byggnadsmaterialet blå lättbetong.

Dosor för radonmätning

Radonhalten i bostadshus ska mätas under eldningssäsongen 1 oktober–30 april, under en period av minst två månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari 2024.

Speciella mätdosor går att beställa, se mer information nedan. Här hittar du mer information och fakta om radon och radonmätning.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det finns nästan överallt i jordskorpan, om än oftast i låg halt.

Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Radon finns både i mark, vatten och i luften. I bostäder kan radon komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt huset
  • Byggnadsmaterialet
  • Vattnet som används i hushållet

Hälsoeffekter

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Socialstyrelsen uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare.

Beställ radonmätning

Du kan beställa radondosor genom kommunen och får då ett rabatterat pris. Om du beställer dosor via nedanstående länkar får kommunen en kopia av din radonmätning och resultatet av mätningen blir en offentlig handling.

Gör din beställning här (välj någon av leverantörerna och klicka på företagsnamnet för att komma till deras webbsida):

Mätningen ska ske i rum som används varje dag i bostaden. För hus och lägenheter i ett plan ska minst två rum mätas, varav ett sovrum och ett annat som används mycket, till exempel vardagsrum. Om bostaden har flera plan ska minst en mätning göras på varje plan.

Vid frågor som rör beställningen av radonmätning kontakta det företag du valt att anlita. Om du behöver hjälp att beställa radondosor via internet kan du kontakta miljöenheten via telefon 08-706 66 00 Länk till annan webbplats., via växeln Länk till annan webbplats. eller via e-post mhs@sundbyberg.se.

Efter avslutad mätning skickar du tillbaka dosorna till de företag som du har anlitat. Ett resultat av radonmätningen skickas sedan till dig personligen samt en kopia till kommunen.

Det finns även fler företag på marknaden där du kan beställa en radonmätning. Följande bolag har ackrediterade laboratorium för mätning av radon:

Senast uppdaterad 21 september 2023