Illustration av krislåda.

Dags för Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 varje år och är ett initiativ från MSB.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som står bakom initiativet och årets tema är "Öva!".

Sundbybergs stad ska som vanligt delta och ett antal aktiviteter är inplanerade. Måltidsservice, som ansvarar för att laga mat till bland annat skolor och äldreboenden, kommer exempelvis att öva hur de löser sina uppgifter vid elbortfall eller brist på färskvatten.

Stadens bibliotek och stadshus planerar för utställningar om hemberedskap. Stadens äldreboende, LSS-boende och stödboende fokuserar extra på egen beredskap om det skulle bli störningar i dricksvattenförsörjningen. Som en naturlig part är också Sundbyberg avfall och vatten (SAVAB) engagerade i veckan.

För dig som invånare erbjuder Sundbybergs stad med stöd från Civilförsvarsförundets frivilliga resursgrupp Solna- Sundbyberg utställningar och föreläsningar.

Här hittar du hela programmet för veckan! Pdf, 722.1 kB.

Här anmäler du dig till torsdagens föreläsning på Allaktivitetshuset i Sundbyberg - "Tillsammans försvarar vi Sverige": Solna Sundbybergs Civilförsvarsförening Länk till annan webbplats..

I år är temat ”Öva!” för att:

  • övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat under Beredskapsveckan 2022 till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
  • vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.
  • utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner.

Här kan du läsa mer om Beredskapsveckan 2023 på MSB:s webb Länk till annan webbplats..

Hemberedskap - sju dagar

Du förväntas klara dig i en vecka utan samhällets hjälp vid exempelvis ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan. Titta på vår film här ovanför, där får du goda råd.

Och här kan du öva genom att kliva in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar Länk till annan webbplats.. På sidan hittar du även en checklista med tips på saker som är bra att ha hemma vid en kris i samhället.

På denna sida finner du ett faktablad om hemberedskap på tio olika språk Länk till annan webbplats..

Om du inte har möjlighet att skriva ut dokumenten, kan du få hjälp med det på stadens bibliotek.

Senast uppdaterad 26 september 2023