Tyck till om Sundbyberg

Är du en av dem som blivit inbjuden av SCB att vara med i årets medborgarundersökning? Hjälp oss i vårt utvecklingsarbete genom att svara på den!

SCB:s medborgarundersökning genomförs på uppdrag av Sundbybergs stad. Den ger svar på hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Du som har blivit inbjuden att vara med i år - passa på att påverka genom att fylla i enkäten! På så sätt bidrar du till ett ännu bättre Sundbyberg!

Fakta om medborgarundersökningen

1200 slumpvis utvalda personer får en enkät hemskickad och kan välja att svara via brev eller fylla i den på webben.

Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Webbenkäten finns även på engelska.

Alla svar behandlas anonymt hos SCB. Staden ser inte några enskilda enkätsvar, endast det samlade resultatet.

Enkäten skickas ut i slutet av augusti och påminnelser går ut i september och oktober. Sista dag att svara är i månadsskiftet oktober/november.

Resultatet från undersökningen är klart i slutet av året.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om medborgarundersökningen Länk till annan webbplats.!

Har du andra frågor? Ring till SCB på telefonnummer 010-479 69 30.

Senast uppdaterad 29 augusti 2023