Drygt 600 Sundbybergsungdomar i sommarjobb

Runt 700 ungdomar i åldern 16-19 år sökte sommarjobb genom Sundbybergs stad 2023. Ungefär lika många pojkar som flickor. Ett antal tackade nej, oftast på grund av att de blev erbjudna andra jobb de ordnat på egen hand eller för att de blev erbjudna ett sommarjobb under en period som inte passade deras sommarplanering.

Sommarjobbare för Förvaltaren i Sundbyberg 2023

Här jobbade ungdomarna i år:

  • Kommunens verksamheter
  • Privata arbetsgivare
  • Stadens föreningar
  • Stadens bolag (Förvaltaren och SSAB)

I år samarbetade Sundbybergs stad med Balder och Förvaltaren i ett projekt i Hallonbergen. Sommarjobbande ungdomar fick vara med att måla om tunneln som ligger intill Hallonbergen centrum.

– Fler exempel från i år är ungdomar som deltog i olika kommunikationsinsatser vid stadens kommunikationsenhet och ett par sommarjobbare som arbetade med Projekt Sundbybergs stadskärna, säger Patrik Tengberg (S), ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden. De hade guidade turer i Sundbyberg och de fick mycket uppskattning från privatpersoner som deltog på rundvandringen.

– Och så har vi Sundbybergs finska seniorkollo som tog emot finsktalande sommarjobbsungdomar även denna sommar. Vi är så glada för att ha alla dessa ungdomar igång i olika verksamheter i Sundbyberg, säger Patrik Tengberg. Sommarjobb är en prioriterad aktivitet i Sundbybergs politiska styre, så det är väldigt kul med rekord i antal sökande och antal matchade ungdomar.

Sommarjobbare som läser för barnen

Fler exempel på sommarjobb i år är de "sommarläsare" som fritidshemmen på skolorna har haft i form av sommarjobbande ungdomar. Det är ett projekt av sektorn för Lärande och bildning (förskola, skola). Projektet syftade till att bibehålla barnens läsning under sommarlovet. Aktiviteten pågick under några veckor på stadens olika fritidshem. De sommarjobbande ungdomarna hade med sig böcker från biblioteket och ledde också olika rörelseaktiviteter.

– Jag vill tacka medarbetare och samarbetspartners som gjort det möjligt för stadens unga att både skaffa erfarenhet av ett sommarjobb och av någon av de olika verksamheterna i staden, föreningarna och andra externa jobb, säger Helene Bengtson, välfärd och omsorgsdirektör i Sundbybergs stad. Det kan betyda så mycket för ungdomarna framöver.

Senast uppdaterad 10 augusti 2023