Illustration av laddningsstation.

Klimatklivet - sök stöd för lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet innebär att organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka stöd från Naturvårdsverket för att göra lokala klimatinvesteringar.

Klimatklivet är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Alla typer av organisationer kan söka, men inte privatpersoner.

Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att betala ut stöd till de lokala klimatinvesteringarna. En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst som finns tillgänglig under särskilda ansökningsomgångar.

Nu är det dags för 2023 års ansökningsperiod. Den pågår mellan 18–29 september.

Sök stöd på Naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Vem kan söka bidrag?

Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka investeringsstöd genom Klimatklivet.

Exempel på klimatåtgärder

Åtgärder som kan få stöd är klimatåtgärder på lokal nivå, inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Syftet ska vara att minska utsläppen av växthusgaser. Exempel inom dessa områden kan vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur.
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem.
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning.
Senast uppdaterad 17 juli 2023