Ny målning på den gemensamma gång- och cykelbanan utanför Örskolan

Under sommaren målas den gemensamma gång- och cykelbanan utanför Örskolan. Målningens syfte är att uppmärksamma både cyklister och gående om att samspela med varandra i trafikmiljön.

Många av trafikanterna som rör sig i området är barn som tar sig till och från skolan och det är viktigt att visa hänsyn för att skapa en trafiksäker skolväg för barnen. Motivet på målningen kommer vara trappsteg i olika etapper och den förväntade effekten är en ökad trafiksäkerhet för cyklister och gående. Målningen är ett test och kommer att utvärderas.

Målningsarbetet planeras pågå under v.27 och förväntas vara klart i slutet av samma vecka. Arbetet kan komma att förskjutas beroende på väderförhållandena.

Senast uppdaterad 29 juni 2023