Enköpingsvägen - etapp 2 (Milstensvägen)

Under vecka 25-27 genomförs arbetet med etapp 2 på Enköpingsvägen där linjemålning och byte av skyltar kommer att ske utvalda nätter under en treveckorsperiod.

Samtidigt passar vi på att förbättringsmåla linjemarkeringar i övriga korsningar. Arbetena beräknas vara färdiga den 7 juli.

Läs mer om arbetena på Enköpingsvägen här.

Senast uppdaterad 26 juni 2023