Hallonbergen skrivet med krita på trottoar.

Nu är vi i gång med Hallonbergslyftet!

Hallonbergslyftet är en långsiktig satsning från staden med målen att öka trivseln i området och få fler att vilja flytta dit.

Målen ska uppnås genom aktiviteter och insatser som direkt eller indirekt leder till en positiv utveckling för hallonbergsborna, de som besöker området och de som driver företag i Hallonbergen. Satsningen vi kallar Hallonbergslyftet ska leva länge och stadens så kallade planeringshorisont sträcker sig just nu fram till 2026.

- Vi ska ta Hallonbergen mot nya höjder. Det handlar om att rusta upp utemiljöerna, stärka välfärden och se till att fler är i arbete. Genom att samarbeta med flera olika aktörer, såsom näringsliv och byggherrar, kommer vi skapa ett Hallonbergen som präglas av rättvisa och gemenskap, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Inom ramen för Hallonbergslyftet finns fyra delprojekt som tillsammans rör allt från fysisk miljö, arbete och välfärd till utbildning och demokrati samt aktiviteter och delaktighet.

Det är många saker som fortfarande ska beskrivas och planeras innan start, men vi har redan kommit i gång med en rad olika aktiviteter. För att nämna några handlar det om läxhjälp, bokklubb för barn och jobbsatsningar. Det handlar även om att utveckla den fysiska miljön, alltså olika platser i området, för ökad trygghet, trivsel och gemenskap.

I planeringen framåt ligger bland annat en satsning på unga genom samarbete mellan bibliotek och fritidsgård, kulturfestivalen Hallonbergen Live, en konstworkshop för barn och unga med funktionsvariationer och att utveckla möjligheterna för möten över generationsgränser. Stadens sektorer och helägda bolag samarbetar redan – och ska fortsätta utveckla samarbeten – tillsammans med polisen, fastighetsägare, föreningar, intresseorganisationer och många andra.

Hallonbergslyftet ska genomföras i nära samarbete med dem som bor, verkar eller vistas i Hallonbergen, vilket innebär att vi hela tiden ska jobba med dialog och uppföljning. Att samtala, lyssna, genomföra, utvärdera resultaten och utveckla vidare tillsammans är nyckeln till framgång.

Vi kommer löpande uppdatera informationen om Hallonbergslyftet på sidan sundbyberg.se/hallonbergslyftet.

Senast uppdaterad 22 juni 2023