Minskad bevattning i stadens parker

Stadsmiljöavdelningen minskar på bevattningen i stadens parker och planteringar.

Gräsmattorna vid Golfängarna vattnas detta år inte alls. Det gör att de redan nu i juni är gula. För sommarblommor, nyplanterade träd, perenner och buskar och nyanlagd gräsmatta drar vi ner på mängden vatten. Växterna kan se ledsna ut och de utvecklas inte lika bra, men vi försöker hålla dem vid liv i väntan på att vattentillgången eller vädret blir bättre.   

Senast uppdaterad 22 juni 2023