Positiva resultat från vårens hälsotester

Bättre kondition, blodtryck och balans samt starkare core och axlar är några av resultaten som seniorerna Rosel och Elisabeth upplever efter vårens hälsoprojekt.

Vårens hälsoprojekt tillsammans med gymnastik- och idrottshögskolan är avslutat. Projektet startade med hälsotester för att kartlägga kondition, styrka, rörlighet, balans, funktionell förmåga och upplevd hälsa. Därefter har gruppträning genomförts två gånger i veckan under åtta veckor. Avslutningsvis genomförde seniorerna hälsotesterna igen för att mäta hälsostatus och för att möjliggöra en jämförelse mellan resultaten.

Rosel och Elisabeth tycker att hälsoprojektet har varit väldigt bra och givande. Båda två upplever förbättringar i sin hälsa och planerar för att fortsätta hålla i gång med träning, att träna i grupp har växt för båda två.

Rosel nämner att hon generellt höjt sin nivå och framför allt blivit starkare i core och fått bättre balans. Rosel känner även att hon mentalt har utvecklats och blivit bättre på att hantera och acceptera utmaningar. Rosels avslutande tester visar:

 • Förbättrad kondition 
 • Kan kliva upp högre
 • Gå snabbare
 • Bättre på att resa sig 
 • Starkare core och axlar
 • Bättre balans

Elisabeth känner sig pigg, glad och upplever att de avslutande testerna har gått generellt bättre än testerna som gjordes i projektets start. Elisabeth funderar på att börja köra gruppträning på Träffpunkten Allén, eftersom man pressar sig mer i grupp än vad man annars skulle gjort. Elisabeths avslutande tester visar:

 • Bättre kondition
 • Bättre på att resa sig
 • Starkare axlar och core
 • Lägre midjemått 
 • Bättre blodtryck 
Senast uppdaterad 29 maj 2023