Nyheter från Sundbybergs stad


 • Nu bygger vi klart gator i Hallonbergen
  Sundbybergs stad ska nu färdigställa gatumiljön runt kvarteret Freden Större. De gator som omfattas är Rissneleden, Gesällvägen och Östra Madenvägen.

 • Nattarbete på Järnvägsgatan 2–3 november
  Trafikverket planerar arbeta natten till den 3 november på stora delar av Järnvägsgatan men också på Fredsgatan, Starrbäcksgatan och Esplanaden. I samband med detta stängs Järnvägsgatan av för genomfartstrafik mellan Fredsgatan och Ursviksvägen.

 • Några första steg på väg mot Nya stadskärnan
  På platsen där den gula bilverkstaden Allé-Service funnits under många år planerar projekt Sundbybergs nya stadskärna för stadsbebyggelse med nya bostadskvarter intill ett promenadstråk med fler grönytor och platser. Tack vare den kommande järnvägstunneln kan vi länka samman staden och utveckla den mark som frigörs. Under hösten planerar Trafikverket att riva byggnaden Allé-Service på fastigheten Lönnen 7.

 • Öppna inte dörren för okända
  En kund till kommunala hemtjänsten i Sundbyberg har fått oönskat besök av en person som utgett sig för att komma från hemtjänsten och försökt tränga sig in i lägenheten.

 • Järnvägsgatan kommer stängas mellan Fredsgatan och Ursviksvägen
  Nu börjar en längre resa mot kortare restider och en sammanlänkad stadskärna. Trafikverket behöver flytta många och djupt liggande ledningar i Järnvägsgatan och planerar börja omfattande arbeten på sträckan mellan Esplanaden och Löfströms allébro. Det innebär att trafiksituationen också förändras där i början av november.

 • Fullmäktigebeslut 19 oktober 2020
  På måndagens sammanträde fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om tertialrapport 2, taxor för sotning och brandskyddskontroll och om hur hus F vid Ekbacken ska användas.

 • Pedagoger i Sundbybergs stad i fokus på Världslärardagen
  Både Sundbybergs stadsdirektör Jan Eriksson och Marie Truedsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen uppmärksammar lärarna och lärarnas arbete i samband med Världlärardagen.

 • Sundbybergs tolfte litterära skylt invigd
  Nu är Sundbybergs tolfte litterära skylten på plats på Gjuterigatan i Lilla Alby. Den tillägnas Hillevi Wahl och invigdes på lördagen av kommunalråden Stefan Bergström (C) och Johan Storåkers (L).

 • Plantering av träd och växter i södra Rissne
  Nu inleds plantering av träd och andra växter längs Rissneleden. Det är sista delen av arbetet med ombyggnaden av gatan och sker längs sträckningen mellan Duvkullavägen och upp till Ryttmästarvägen.
Senast uppdaterad 30 november 2021