Daglig verksamhet/sysselsättning

Om din funktionsnedsättning medför nedsatt arbetsförmåga som gör att du inte kan arbeta i ett vanligt arbete, har du möjlighet att få stöd genom kommunen. Du som är i yrkesverksam ålder kan få en sysselsättning där du får aktiviteter eller arbetsuppgifter som anpassas efter dina intressen, behov och möjligheter.

I Sundbyberg finns det dagliga verksamheter där du kan få en sysselsättning. De dagliga verksamheterna är uppdelade i arbetsinriktade eller aktivitetsinriktade insatser.

Vart vänder jag mig för att få stöd?

Du måste be (ansöka) om hjälp och stöd hos mottagningen för social- och arbetsmarknadsförvaltningen. En handläggare utreder då om du har rätt till stöd. Om du inte är nöjd med beslutet har rätt att klaga på det.

Senast uppdaterad 18 juni 2015