Daglig verksamhet/sysselsättning

Om din funktionsnedsättning medför nedsatt arbetsförmåga som gör att du inte kan arbeta i ett vanligt arbete, har du möjlighet att få stöd genom kommunen. Du som är i yrkesverksam ålder kan få en sysselsättning där du får aktiviteter eller arbetsuppgifter som anpassas efter dina intressen, behov och möjligheter.

I Sundbyberg finns det dagliga verksamheter där du kan få en sysselsättning. De dagliga verksamheterna är uppdelade i arbetsinriktade eller aktivitetsinriktade insatser.

Vart vänder jag mig för att få stöd?

Du måste be (ansöka) om hjälp och stöd hos mottagningen för social- och arbetsmarknadsförvaltningen. En handläggare utreder då om du har rätt till stöd. Om du inte är nöjd med beslutet har rätt att klaga på det.

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 18 juni 2015