fågelperspektiv, ovanifrån, hustak, väg, trafik, staden, morgon

Trygg och säker

Trygghet kan beskrivas som individens upplevelse av sin egen säkerhet. Sundbybergs stad arbetar för att du som bor, vistas eller arbetar i staden ska känna dig trygg och säker.

 För att lyckas med det jobbar vi utifrån två perspektiv:

  • Vi riktar åtgärder mot de faktorer eller processer som gör vissa grupper eller personer disponibla för brott. Det handlar ofta om förebyggande arbete riktat till barn och unga för att minska deras framtida benägenhet att få ett normbrytande beteende.
  • Genom att förändra olika situationella omständigheter vill vi få människor att låta bli att begå brottsliga handlingar. Det kan vara genom att försvåra möjligheterna att begå brott och öka risken för upptäckt.
Senast uppdaterad 26 juni 2017