Baket på basketplanen Rosa Pantern

Föreningsliv

I Sundbyberg finns en mängd olika föreningar. Här finns idrottsföreningar, kultur - och musikföreningar, pensionärsföreningar och många fler.

Kontakta föreningar

Alla föreningar som är verksamma i Sundbyberg kan registrera sig i vårt föreningsregister. Om du vill engagera dig i en förening eller börja med någon specifik aktivitet kan du söka i vårt föreningsregister. Där kan du finna föreningar som är verksamma i Sundbyberg.

Sök i föreningsregistret.

Anmäl eller uppdatera era föreningsuppgifter

Är du föreningsansvarig och upptäcker att era föreningsuppgifter i registret är gamla? Saknas er förening i registret?

Anmäl eller uppdatera föreningsuppgifter.​

Föreningsbrev

Vi har skapat ett nyhetsbrev från till alla föreningar i staden. Syftet med föreningsbrevet är att nå ut med viktig information som rör föreningslivet. Föreningsbrevet skickas ut till alla föreningar som är registrerade i föreningsregister och kommer ut cirka 2-4 gånger om året.

Föreningsbrev - maj 2017PDF
Föreningsbrev - januari 2017PDF
Föreningsbrev -september 2016PDF
Föreningsbrev - juni 2016PDF

Föreningsbidrag

Målsättningen med vårt stöd till föreningslivet är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden. Ni som förening har möjlighet att hyra lokaler gratis eller till en reducerad kostnad. Ni kan även ansöka om bidrag för stöd till er verksamhet.

Mer information om bidrag och stöd till föreningar.

Kontaktpersoner för föreningar

Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller vill bolla idéer om er verksamhet.

  • Johan Larsson, föreningsstrateg är tillbaka från föräldraledigheten – svarar på frågor gällande idrottsföreningar och idrottsanläggningar
  • Karolina Leopoldsson- frågor om övriga föreningar och extra sommarlovsbidrag.
  • Karin Ljunggren - frågor om aktivitetsbidrag och bokningar av idrottslokaler.
  • Oscar Edberg- frågor om Allaktivitetshuset
  • Martin Hamrin som är ansvarig för idrottsanläggningar är föräldraledig fram till sista augusti, kontaktpersoner under Martin ledighet är Johan Larsson och Mikael Eljenmyr.
  • Selam Tadele - integrationssamordnare som jobbar med att samordna och stödja förvaltningens och föreningslivets integrationsarbete för att utveckla verksamheterna och nå nya målgrupper. 

Ni når oss via mail förnamn.efternamn@sundbyberg.se eller via stadens växel: 08- 706 80 00.

Senast uppdaterad 26 juni 2017