Trafik, gator och parkering

Sundbybergs invånarantal växer stadigt och i takt med detta blir det även mer trafik. Staden arbetar ständigt för att skapa en säker, trygg och framkomlig trafikmiljö.

Trafikplan

En trafikplan anger mål och planer för trafiken i kommunen samt vad som är viktigt att åtgärda de närmaste åren. Den innehåller en beskrivning och prognos för alla typer av trafikanter. Den redogör för trafikmängder, olycksstatistik, buller, luftkvalitet, och hastighetsplan. Den ger förslag på åtgärder som höjer säkerheten och förslag på åtgärder för att nå målen om hållbar utveckling.

De senaste åren har staden arbetat mycket med att göra skolvägar säkrare i och med att fler och fler barn skjutsas till skolan, något som bör undvikas av flera skäl.

Mobilitetsprogram tas fram

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit fram ett förslag på mobilitetsprogram som är på remiss fram till 30 juni 2017. Om mobilitetsprogrammet antas kommer det att ersätta nuvarande cykelplan och trafikplan.

Förslag till mobilitetsprogramPDF

Mobilitetsnorm tas fram

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit fram ett förslag på mobilitetsnorm som är på remiss fram till 30 juni 2017. Mobilitetsnormen anger vilka åtgärder som krävs vid ny- till- och ombyggnation av bostäder kontor och övriga verksamheter. Till exempel särskilda cykelanordningar och information till boende. Den anger också hur många parkeringsplatser för cykel och bil som måste byggas.

Förslag till mobilitetsnormPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 9 juni 2017