Stöd och omsorg

Du som bor i Sundbyberg kan få stöd och hjälp av staden i olika situationer i ditt liv. 

Du kan ha rätt att få stöd om du har exempelvis: funktionsnedsättning, ekonomiska problem, bekymmer med barnen, relationsproblem i familjen, missbruksproblem eller är utsatt för våld i nära relationer. Kontakta social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning på telefonnummer 08-706 88 00 för mer information.  

Om du behöver äldreomsorg kontaktar du oss på äldreförvaltningen, via stadens växel 08-706 80 00.  


 

 • 2016-12-20
  Handslag för ett självständigt liv
  Sundbybergs stad och organisationer för personer med funktionsnedsättning förnyar handslaget som innebär att ömsesidigt se, synliggöra och skapa förutsättningar för funktionsnedsatta att vara fullt de...
 • 2016-11-25
  Välj att sluta - det går att förändra ett våldsamt beteende
  Idag, 25 november, uppmärksammas FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor genom lansering av ”Välj att sluta!”.

 • 2016-11-23
  Succé för Jobbexpo
  Jobbexpo, Sundbybergs första jobbmässa, överträffade alla förväntningar. Över 500 jobbsökande kom till Sundbybergs stadshus för att träffa företag som vill rekrytera.