Stöd och omsorg

Du som bor i Sundbyberg kan få stöd och hjälp av staden i olika situationer i ditt liv. 

Du kan ha rätt att få stöd om du har exempelvis: funktionsnedsättning, ekonomiska problem, bekymmer med barnen, relationsproblem i familjen, missbruksproblem eller är utsatt för våld i nära relationer. Kontakta social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning på telefonnummer 08-706 88 00 för mer information.  

Om du behöver äldreomsorg kontaktar du oss på äldreförvaltningen, via stadens växel 08-706 80 00.  

 

 • 2017-09-19
  Nationella anhörigveckan 2017
  Under Nationella anhörigveckan vecka 40 vill Sundbybergs stad lyfta upp och synliggöra anhörigskapet inom två områden: missbruk och kognitiv svikt/demens. Du som är anhörig är under veckan varmt välko...
 • 2017-09-01
  Hitta och jämför hemtjänst och äldreboenden på sundbyberg.se
  Vill du veta mer om hemtjänst och äldreboenden i Sundbyberg? I den nya webbtjänsten ”Hitta och jämför service” kan du både hitta information om, och jämföra, äldreboenden och hemtjänst i staden.
 • 2017-07-19
  Unga nattvandrare i Hallonbergen, Rissne och Ör i sommar
  Under sommaren kommer ungdomar varje vecka att nattvandra i områdena Hallonbergen, Rissne och Ör. Det är ungdomarna själva som tagit initiativet för att hjälpa till att skapa trygghet i Sundbyberg.