Stöd och omsorg

Du som bor i Sundbyberg kan få stöd och hjälp av staden i olika situationer i ditt liv. 

Du kan ha rätt att få stöd om du har exempelvis: funktionsnedsättning, ekonomiska problem, bekymmer med barnen, relationsproblem i familjen, missbruksproblem eller är utsatt för våld i nära relationer. Kontakta social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning på telefonnummer 08-706 88 00 för mer information.  

Om du behöver äldreomsorg kontaktar du oss på äldreförvaltningen, via stadens växel 08-706 80 00.  


 

 • 2017-05-22
  "Jag vill veta" - kampanj om barns rättigheter vid brott
  Sundbybergs stad deltar mellan 22 maj-2 juni i Operation Kvinnofrids kampanj "Jag vill veta". Syftet med kampanjen är att sprida information till barn och unga om vilka rättigheter de har vid brott oc...
 • 2017-03-10
  Hemtjänstens trygghetslarm byts ut
  Nu byter äldreförvaltningen ut trygghetslarmen hos alla hemtjänstkunder. Utbytet börjar i centrala Sundbyberg i mitten av mars.
 • 2016-12-20
  Handslag för ett självständigt liv
  Sundbybergs stad och organisationer för personer med funktionsnedsättning förnyar handslaget som innebär att ömsesidigt se, synliggöra och skapa förutsättningar för funktionsnedsatta att vara fullt de...