Ekonomiskt stöd

Sundbybergs stad arbetar på olika sätt för att ge råd och stöd i ekonomiska frågor

Om din privatekonomi är trasslig eller om du har skulder som du inte klarar av, kan du få ekonomisk rådgivning och hjälp att ansöka om skuldsanering. Klarar du inte av att försörja dig och har uttömt alla möjligheter att klara din försörjning, kan det vara så att du har rätt att få ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) enligt socialtjänstlagen.

Senast uppdaterad 4 januari 2017