Teknisk handbok

Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning inom Sundbybergs stad.

Handboken ska användas internt på stadsmiljö- och serviceförvaltningen, och externt av de konsulter som utför uppdrag för staden. Beskrivningar och anvisningar i Teknisk handbok ska följas vid planering, projektering och av utförare. Text ska i förekommande fall föras in i förfrågningsunderlag och bygghandling.

Kraven i tekniska handboken är att betrakta som standardkrav. Ytterligare krav kan komma att ställas, till exempel vid specifika objekt.

Teknisk handbok är ett tillägg till de branschgemensamma tekniska anvisningarna.

Under Relaterat innehåll kan du ladda ner handboken samt typritningar och bilagor.

Senast uppdaterad 26 juni 2017