Sundbybergs stad


 • Provtagningsområdet
  2017-07-26
  Provtagningar vid Enköpingsvägen vecka 32-33
  Sedan hösten 2016 pågår arbetet med att göra om Enköpingsvägen från motorled till stadsgata. Som en del i detta arbete kommer områdets markförhållanden att undersökas vecka 32-33.
 • 2017-07-19
  Unga nattvandrare i Hallonbergen, Rissne och Ör i sommar
  Under sommaren kommer ungdomar varje vecka att nattvandra i områdena Hallonbergen, Rissne och Ör. Det är ungdomarna själva som tagit initiativet för att hjälpa till att skapa trygghet i Sundbyberg.
 • 2017-07-14
  Seniorer njöt av sommaren på kollo
  Som pensionär i Sundbyberg behöver du inte sakna vänner eller uteliv. I sommar har 56 personer kunnat njuta av sköna dagar på stadens seniorkollo, som hölls på Sätra Brunn utanför Sala.