Sundbybergs stad


  • 2017-06-21
    Hemtrevnad i fokus när Bällstahofs lokaler gjorts om
    I projektet ”Vägledande identitet” har man arbetat med färger, mönster, växter och konst för att skapa en trivsam och lugn miljö på äldreboendet Bällstahof. ”30-tals känsla”, ”identitet” och ”livskval...
  • 2017-06-16
    Möten om trygghet hålls i alla stadsdelar under året
    Under 2017 kommer Sundbybergs stad, tillsammans med bostadsbolag och polisen, att hålla medborgarmöten i alla stadsdelar. Detta är en del i stadens trygghetsarbete och handlar om hur vi tillsammans ka...