Sundbybergs stad


  • 2017-05-22
    "Jag vill veta" - kampanj om barns rättigheter vid brott
    Sundbybergs stad deltar mellan 22 maj-2 juni i Operation Kvinnofrids kampanj "Jag vill veta". Syftet med kampanjen är att sprida information till barn och unga om vilka rättigheter de har vid brott oc...
  • 2017-05-19
    Påverka framtiden i Sundbyberg!
    Staden presenterar nu sitt förslag till ny översiktsplan för år 2030. Hur ska mark- och vattenarealer användas, vad ska utvecklas och vad ska bevaras?