Sundbybergs stad


  • 2017-02-16
    Följ kommunfullmäktiges sammanträde 20 februari
    Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 20 februari. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.