• 2015-11-24
    Fullmäktigebeslut 23 november
    Mikael T Eriksson (M) är Sundbybergs stads nya kommunstyrelseordförande. Förste vice ordförande är Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) och andra vice ordförande är Jonas Nygren (S). Det står klart efter m...
  • 2015-11-23
    Arkeologisk utgrävning i Ursvik
    Arkeologer från Stockholms läns museum har påbörjat en utgrävning av en gravplats i Ursvik. Gravplatsen tros komma från järnåldern och man har hittills hittat både skelettdelar och järnföremål under g...