• 2016-06-23
  Fullmäktigebeslut i juni
  Förenklade regler för att starta förening i Sundbyberg, nya p-avgifter och upprustning av Storskogstorget – det var några av kommunfullmäktiges beslut den 21 juni. Här presenteras ett urval av beslute...
 • 2016-06-23
  2017 års budget antagen
  Kommunfullmäktige antog på sitt möte den 20 juni budgeten för 2017, med plan för 2018 och 2019.
 • 2016-06-22
  Boende öppnat för ensamkommande flyktingungdomar
  Gruppboendet har plats för nio ungdomar som har kommit ensamma till Sverige och sökt asyl. De är i åldrarna 14-18 år och kommer framförallt ifrån Syrien, Afghanistan och Eritrea. Till sin hjälp har de...