Sundbybergs stad


  • 2017-10-23
    Säsong att mäta radonhalt i bostäder
    Säsongen för att mäta radonhalter i bostäder pågår mellan 1 oktober och 30 april. Radon är ett hälsoskadligt ämne som finns i marken och i byggnadsmaterialet blå lättbetong.
  • 2017-10-06
    Vattnet tillbaka efter läcka
    Under fredagseftermiddagen blev flera områden i Sundbyberg utan vatten. Det berodde på en läcka i Norrvattens ledning i Rissne. Läckan är nu lagad, enligt SAVAB.