Boendeparkering

Som boende i Sundbyberg har du möjlighet att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Med ett boendeparkeringstillstånd parkerar du till ett fast månadspris på flera avgiftsbelagda parkeringsplatser i Sundbyberg.

Logga in på boendeparkeringstjänstenlänk till annan webbplats

Från 1 december 2016 är det enklare att hantera din boendeparkering. Du behöver inte längre logga in, utan det räcker att du fyller i ditt personnummer och bilens registreringsnummer för att använda tjänsten. Här finns en beskrivning på hur du använder den uppdaterade tjänsten.PDF

Klicka här för att ansöka om boendeparkeringstillstånd och köpa biljett.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Få hjälp med boendeparkering på Signalfabrikens bibliotek

Om du vill ha hjälp att betala din boendeparkering kan du besöka biblioteket under vissa tider. De här tiderna kan du få hjälp:

Måndagar 10.00-13.00

Onsdagar 15.00-18.00

Fredagar 13.00-16.00

Blankett för boendeparkeringsansökan

Om du saknar tillgång till dator så kan du fylla i en blankett för boendeparkeringsansökan, och skicka den med post till oss. Adress till oss hittar du i blanketten.

Blankett för boendeparkeringsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här gäller boendeparkeringstillstånd

Boendeparkeringstillstånd betyder att du i mån av plats får parkera i de parkeringszoner i Sundbyberg där ditt tillstånd gäller. Du är med andra ord inte garanterad någon plats. Tillståndet gäller normalt i tolv månader.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser inom Sundbybergs boendeparkeringsområden:

 • Centrala Sundbyberg där även Storskogen och Lilla Alby ingår. Gränsen går vid Ursviksvägen (östra sidan), Järnvägsgatan till Löfströms allé och hela Tulegatan fram till Ekensbergsvägen.
 • Stora Ursvik
  Med anledning av det stora utbyggnadsprojektet i Ursvik kan undantag förekomma. Avgift gäller 0-24.
  Klicka här för att läsa om parkering i Ursvik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Brotorp
 • Rissne

Tillståndet gäller endast inom det område som anges på tillståndsbeviset.

Parkering med tillståndet får ske på följande tider:

 • dygnet runt i zonerna A, C och E, förutom när det är servicedag eller servicenatt, då gäller andra parkeringsregler
 • vardagar klockan 17:00 - 10:00 i zon B

Klicka här för att läsa fullständiga regler och villkor för boendeparkering.PDF

Boendeparkering i Brotorp

Sundbybergs boendeparkering i Brotorp gäller endast på de gator som staden har tagit över.

Klicka här för att se en karta över boendeparkering i Brotorp.

På Fågelhundsvägen gäller tillståndet endast på den södra sidan. Den norra sidan ligger i Solna.

Ansöka om boendeparkeringstillstånd

Ansök via e-tjänst eller med blankett. Det här gäller för att få tillstånd:

 1. Du behöver vara folkbokförd i något av områdena Brotorp, Centrala Sundbyberg (Hästhagen undantaget), Lilla Alby, Rissne, Stora Ursvik eller Storskogen.
 2. Du måste stå som registrerad ägare till personbilen du söker tillstånd för. Om du har tjänstebil som du får använda privat behöver du ett intyg från din arbetsgivare som styrker detta. Om du lämnar in din bil på verkstad och får en hyrbil som ersättningsbil, kan du få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd för hyrbilen under maximalt 30 dagar per kalenderår. Hyrbilen ska tillhöra ett auktoriserat hyrbilsföretag för att godkännas.
 3. Det går endast att få ett tillstånd för boendeparkering per person.

Betalning och kontroll

Boendeparkeringstillståndet kostar inget men du måste betala för boendeparkeringen månadsvis (300 kronor).

Ingen återbetalning sker av betald boendeparkeringsavgift.

Genom att logga in på e-tjänsten för boendeparkering kan du enkelt sköta betalningen för din boendeparkering. Saknar du dator kan du vända dig till Signalfabrikens bibliotek vid vissa tider, du hittar de längre upp på den här sidan.

Parkeringstillståndet behöver inte placeras i bilrutan längre. Parkeringsvakterna kontrollerar med sin handterminal att det finns ett giltigt tillstånd och att boendeparkeringsavgiften är betald.

Sundbybergs stad subventionerar inte boende- och företagsparkering för miljöbilar.

Förlänga boendeparkeringstillståndet

När det är mindre än en månad kvar på ditt boendeparkeringstillstånd kan du förlänga tillståndet. Det gör du enklast via e-tjänsten.

Boendeparkeringstillstånd vid byte av bil

För att ändra boendeparkeringstillståndet måste den nya bilen ha skrivits över på dig. Sedan skapar du ett nytt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Om du har betalat boendeparkeringsavgift för den gamla bilen, flyttas betalningen över till den nya så snart tillståndet är ändrat.

Om du inte är folkbokförd i Sundbyberg

Är du folkbokförd på annan ort men bor tillfälligt inom ett boendeparkeringsområde i Sundbyberg, kan du få tillfällig boendeparkering i högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal ska bifogas i ansökan.

Senast uppdaterad 15 december 2016