Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning

Detta parkeringstillstånd gäller i hela landet. Du som har svårt att gå ska kunna parkera närmare ditt mål. Om du inte själv kör bilen, utfärdas tillståndet endast om särskilda skäl finns.

Tillståndet gäller på:

  • Parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade
  • Gator eller vägar där vägmärke anger att det är parkeringsförbud, och övriga platser. Här behöver du inte betala avgift. 

Tillståndet gäller inte:

  • På privat mark eller garage om inte ägare medgivit det
  • Där det är förbjudet att stanna
  • På platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats eller vändplats

Mer information om giltighet och regler finns att läsa i blanketten "Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättning" samt lämnas tillsammans med beviljat tillstånd.

Ansökan

Fyll i blanketten och lämna den i receptionen på Sundbybergs stads stadshus. Ta med dig körkort eller legitimation. Om ett ombud lämnar in din ansökan behövs en fullmakt från dig samt din legitimation.

Parkeringstillstånd vid funktionsnedsättningWord

Senast uppdaterad 31 oktober 2016