Bygg- och vägarbeten

Tulegatan byggs om och får mer plats för fotgängare och cyklister, samt nya träd. Humblegatan ska bli trafiksäkrare, med ny belysning. Det blir även bredare gångbanor med plats för cykeltrafik.

Läs mer om alla våra byggarbeten.

På gång

Mobil återvinning

Lämna ditt avfall på återvinningscentralen på hjul som stannar på flera platser i Sundbyberg.

Energirådgivning

Vi erbjuder hushåll, fastighetsägare, föreningar och företagare kostnadsfri och opartisk energirådgivning.

 • 2016-05-30
  Nu öppnar stadens plaskdammar
  Idag öppnar vi plaskdammarna för säsongen. Baden har öppet från 30 maj till början av september.

 • 2016-05-10
  Hjälp oss planera framtidens resor
  Vi genomför nu en undersökning av sundbybergarnas resvanor för att planera trafik och resande i Sundbyberg nu och i framtiden. Vi hoppas att du vill hjälpa oss!
 • 2016-04-29
  Dags för vårplanteringar i staden
  De senaste veckorna har vi välkomnat våren med nya vårplanteringar runt om i Sundbyberg. Penséer, tusenskönor och förgätmigej är några exempel på de växter som kommer att pryda stadens torg och parker...