Bygg- och vägarbeten

Tulegatan byggs om och får mer plats för fotgängare och cyklister, samt nya träd. Humblegatan ska bli trafiksäkrare, med ny belysning. Det blir även bredare gångbanor med plats för cykeltrafik.

Läs mer om alla våra byggarbeten.

På gång

Mobil återvinning

Lämna ditt avfall på återvinningscentralen på hjul som stannar på flera platser i Sundbyberg.

Markanvisnings-tävling

Hjälp oss att utveckla området vid Rosengatan/Tulegatan. Läs mer om hur du tävlar här.

Tvärbana i Ursvik

Mellan den 10 juni-1 juli pågår samråd för tvärbanans nya Kistagren med dragning genom västra Ursvik.