Bygg- och vägarbeten

Tulegatan byggs om och får mer plats för fotgängare och cyklister, samt nya träd. Humblegatan ska bli trafiksäkrare, med ny belysning. Det blir även bredare gångbanor med plats för cykeltrafik.

Läs mer om alla våra byggarbeten.

På gång

Mobil återvinning

Lämna ditt avfall på återvinningscentralen på hjul som stannar på flera platser i Sundbyberg.

Energirådgivning

Vi erbjuder hushåll, fastighetsägare, föreningar och företagare kostnadsfri och opartisk energirådgivning.