Pågående byggarbeten

Här hittar du information om de större byggarbeten som pågår i Sundbyberg.

Karta över byggarbeten


Visa Pågående byggarbeten i Sundbyberg på en större karta

Senaste nytt om byggarbeten

 • 2017-10-20
  Kyrkogårdsvägen får ny gång- och cykelväg
  Sundbybergs stad förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister längs Kyrkogårdsvägen mellan Rissne ängar och Olovsvägen. Arbetet inleds vecka 43 och beräknas pågå till vecka 51.
  Läs mer
 • 2017-10-13
  Hamngatan stängs av natten mellan 23-24 oktober
  Hamngatan stängs av för trafik natten mellan den 23 och 24 oktober kl. 22.00-06.00 på grund av beläggningsarbeten.
  Läs mer
 • 2017-10-12
  Nu rustar vi upp Lekplatsvägen
  Under oktober månad påbörjar Sundbybergs stad upprustningen av Lekplatsvägen för att lyfta fram en ny entré till ett av stadens utpekade besöksmål, Tornparken.
  Upprustningen är även en del i arbetet för att uppfylla stadens mål att förbättra tillgängligheten med hänsyn till gång- och cykeltrafikanter samt att skapa en tryggare gatumiljö för alla.

  Läs mer
 • 2017-10-06
  Ny cykelbana och
  förbättrad trafiksäkerhet på Landsvägen

  Under hösten 2017 byggs en ny cykelbana utanför Landsvägen 9-17A samt cykelparkering vid busshållplats Tritonvägen. Dessutom rustas gångbanan upp och övergångsställena får bredare refuger. Åtgärderna utförs för att göra det enklare att cykla samt för att öka trafiksäkerheten på Landsvägen.
  Läs mer
Senast uppdaterad 23 januari 2017