Vatten

Vatten, avlopp

Ett rent och fräscht dricksvatten är något som vi i Sverige kan vara stolta över. Men vatten är så mycket mer än bara någonting vid dricker. Vatten är också en källa till infrastruktur, fritidsaktiviteter och mänskligt välmående. Att ha nära tillgång till vatten och natur i fria, öppna miljöer är någonting som människor alltid har värderat högt.

Stadens vatten

För dig som är fastighetsägare eller företagare i Sundbybergs stad finns här all information du behöver beträffande anslutningar till stadens ledningsnät samt vilka avgifter och regler som gäller för brukandet av stadens vattentjänster

Kadmium i avloppet

Provtagningar på konstnärsfärger, både akrylfärger och akvareller, har visat att flera av dem innehåller höga halter av kadmium. Kadmium är giftigt, det är dessutom förbjudet i de flesta varor i Sverige. Konstnärsfärger är en av de produkter som har undantag från förbudet.

Kadmium från konstnärsfärger vill staden inte ha i avloppet. Tyvärr så mäter Stockholm Vatten höga halter kadmium i avloppsreningsverket idag. Kadmiumfärger har inget i avloppet att göra, så när du är klar med dina färger se till att du tar hand om färgresterna på rätt sätt.

Men varför vill man inte få kadmium i avloppet? Anledningen är att kadmiumet renas från avloppsvattnet och hamnar i slammet från avloppsreningsverket. Detta slam läggs sedan ut på åkrar vilket leder till att kadmium hamnar i våra grödor. I Sverige har vi människor ett lägre medelintag av kadmium än övriga Europa och vi kan därmed inte få akuta symtom. Men på grund av att kadmium har en lång halveringstid så anrikas det i våra tarmar och njurar. Vid höga halter av kadmium kan det komma att orsaka skador på arvsmassan och vävnader i kroppen.

Mer information om kadmium hittar du i Relaterat innehåll.

Andra miljöfarliga kemikalier

Hygienartiklar, kläder och möbler kan innehålla ämnen som är skadliga för din hälsa och miljön. För att undvika kemikalier i din vardag finns det en hel del tips om vilka ämnen som du ska undvika i dina varor och produkter.

Stockholm Vatten har samlat miljötips för att undvika att gifter hamnar i våra sjöar och hav, du hittar deras information under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 20 december 2016