Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

 • 2017-09-26
  Fullmäktigebeslut i september
  På sitt sammanträde den 25 september fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om en ny näringslivspolicy och vilket idékoncept staden vill gå vidare med för centrumutvecklingen i Ör.
 • 2017-09-25
  Följ kommunfullmäktiges sammanträde 25 september
  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen 25 september. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18.00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.
 • 2017-06-29
  2018 års budget antagen
  Kommunfullmäktige antog budgeten för 2018, med plan för 2019 och 2020, på sitt möte den 28 juni.