Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

 • 2017-06-29
  2018 års budget antagen
  Kommunfullmäktige antog budgeten för 2018, med plan för 2019 och 2020, på sitt möte den 28 juni.
 • 2017-06-27
  Fullmäktigebeslut den 26 juni
  Kommunfullmäktige fattade beslut om bland annat taxor och avgifter, ett program för digitalisering och en rapport om det ekonomiska resultatet för årets första fyra månader vid sitt sammanträde den 26...
 • 2017-05-30
  Fullmäktigebeslut i maj
  På sitt sammanträde den 29 maj fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att köpa Ahlby Säteri, förlänga stadens klimat- och hållbarhetspolicy och anta en rekommendation om arbete med ökad kvali...