Möten, handlingar och protokoll

Du har rätt att läsa beslut, protokoll, brev, e-post och andra handlingar som skickas till och från kommunen. I diariet hittar du Sundbybergs stads handlingar och ärenden. Där kan du också se vilka tider som olika nämnder har sammanträden. Till diariet

 • 2017-05-30
  Fullmäktigebeslut i maj
  På sitt sammanträde den 29 maj fattade kommunfullmäktige bland annat beslut om att köpa Ahlby Säteri, förlänga stadens klimat- och hållbarhetspolicy och anta en rekommendation om arbete med ökad kvali...
 • 2017-05-28
  Så arbetar Sundbyberg för social hållbarhet
  Det sociala bokslutet för 2016 lyfter fram flera goda exempel på hur medarbetare i Sundbyberg stad arbetar för att minska klyftor och skapa mer delaktighet, inflytande och jämställdhet.
 • 2017-05-19
  Påverka framtiden i Sundbyberg!
  Staden presenterar nu sitt förslag till ny översiktsplan för år 2030. Hur ska mark- och vattenarealer användas, vad ska utvecklas och vad ska bevaras?