Kommunal- och oppositionsråd

I Sundbyberg har Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildat politisk ledning.

 

Stadens politiska styre

Jonas Nygren (S), Kommunstyrelsens ordförande

Mikael T. Eriksson (M)
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
08-706 80 95

Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) Förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Siyamak Sajadian Sasanpour (-) Kommunalråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande samt ordförande i näringslivskommittén
08-706 80 45

Johan Storåkers (FP)

Johan Storåkers (L)
Kommunalråd och ordförande i kultur-och fritidsnämnden
0709-40 78 75

Stefan Bergström (C) Ordförande i klimat- och hållbarhetskommittén

Stefan Bergström (C)
Kommunalråd och ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden samt ordförande i kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott
08-706 65 33

Maria Bohman Kreij (KD), Ordförande i äldrenämnden

Maria Bohman Kreij (KD)
Kommunalråd och ordförande i äldrenämnden
08-706 83 91

Josefine Malmqvist (M) Kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden

     

      Josefin Malmqvist (M)
      Kommunalråd och ordförande i social- 
      och arbetsmarknadsnämnden

 

För tillfället saknar Miljöpartiet gruppledare.

 

Representanter för oppositionspartierna i kommunstyrelsen

 

Mikael T. Eriksson (M) Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Peter Schilling (S)
Oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande

Maria Bohman Kreij (KD), Ordförande i äldrenämnden

Jesper Wiklund (V)
Oppositionsråd
08-706 80 47

Maria Bohman Kreij (KD), Ordförande i äldrenämnden

Gary Aelius (SD)
Gruppledare
070-232 00 32

Senast uppdaterad 13 februari 2018