Föräldrar, barn och unga

Vi vill att barn och unga ska växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Vi vill ge stöd till dig som känner dig osäker som förälder, men finns också till för dig som är barn eller ungdom och som behöver stöd eller skydd.

Om du är förälder och känner att ditt barn inte får vad det behöver av dig, har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att stötta både barn, unga och föräldrar. Tillsammans med dig utreder vi vilken hjälp du kan behöva för att klara ditt föräldraskap och erbjuder sådan hjälp. 

Oro för barn och ungdomar

Om du misstänker eller vet att ett barn i din närhet upplever bristande omsorg, bör du kontakta socialtjänsten omgående.

Kontakta oss så här:

Telefon 08-706 88 00,  fax: 08-29 70 12 eller post: Sundbybergs stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Mottagningen, 172 92 Sundbyberg.

Anmälan ska däremot inte skickas per e-post på grund av sekretesskäl.

Läs mer om orosanmälan.

Samverkan med andra aktörer

I Sundbybergs stad har vi en modell för samverkan mellan olika aktörer som vi kallar Fokus barn och unga. Samverkan handlar om att vi ska hjälpas åt kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

Senast uppdaterad 10 mars 2017