ekonomi pengar sedlar

Ekonomiskt bistånd

Möjligheten att få ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, regleras av socialtjänstlagen. Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand. Det är den allra sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda.

Alla kan under kortare eller längre period hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att man behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin.
Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Rätten till bistånd prövas alltid individuellt och det ställer krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din familjs försörjning. Det är dina behov och din livssituation som avgör om du har rätt till bistånd.

Målet är alltid att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande på det sätt som är möjligt utifrån den situation du befinner dig i. Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar kan du vända dig till socialjouren Nordväst för råd och stöd.

Öppen information och rådgivning varje tisdag

På tisdagar hålls öppen information och rådgivning om ekonomiskt bistånd. Det är i stadshuset i Hallonbergen på tisdagar klockan 13:00, 13:30, 14:00 eller 14:30. Adressen är Östra Madenvägen 4.

Här kan du till exempel få hjälp med att fylla i ansökan, få information om regler, om vad som ingår i stödet, du kan få hjälp med överklagan, eller om du har andra funderingar kring din ekonomiska situation. Välkommen!

Senast uppdaterad 27 juni 2016